AIACE-DANMARK 
Skip Navigation Links
Forside
Medlemskab
Kontakter
Vademecum
EU Login - IT
Information
Medlemsliste
Arrangementer
Sygekassen
Pension og Velfærd
Ved Dødsfald
Links
Arkiv
  
Mangler du adgangskode?

Koden giver adgang til materiale forbeholdt medlemmer af AIACE Danmark.

Anmodning sendes til:
aiace-webmaster@aiace.dk

 

Juridisk meddelelse


Juridisk meddelelse

  .

Ansvarsfraskrivelse

AIACE, Danmark, har med dette netsted til hensigt at lette medlemmernes adgang til information om forhold, der måtte vedrøre dem. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet. Aiace Danmark påtager sig imidlertid intet juridisk ansvar for oplysningerne på dette sted.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
  • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Aiace Danmark ikke har kontrol med, og som den ikke påtager sig noget ansvar for;
  • udgør ikke egentlig professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende Dem til en specialist på det pågældende område evt. efter at have rådført Dem med Aiace Danmark).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Dette er kun EU-lovgivning eller dansk lovgivning, som er offentliggjort i de respektive officielle udgaver.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie.  Aiace Danmark påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Meddelelse om ophavsret

© Aiace Danmark  2007-
Gengivelse af materiale fra http://aiace.dk er kun tilladt efter forudgående tilladelse fra Aiace Danmark.